Legile 50/1991 si 350/2001 au fost actualizate si completate

În data de 27.12.2016 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgență nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

O.A.R. s-a aflat printre organizațiile și asociațiile profesionale care au contribuit la redactarea acestui proiect legislativ prin formularea și transmiterea unor propuneri privind modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 și Legii nr. 350/2001.

În vederea evidențierii modificărilor operate prin OUG 100/2016 și a eforturilor O.A.R. în cadrul acestui demers legislativ, găsiti mai jos un tabel comparativ care evidențiază modificările aduse celor două legi.

Cate tipuri de constructii exista?

Constructiile se impart in doua mari categorii, si anume cladiri si lucrari ingineresti. O cladire reprezenta spatiul in care se desfasoara o activitate (birou, munca, odihna etc.), in timp ce o lucrare inginereasca reprezinta orice alt tip de constructie (drumuri, poduri, cai ferate, rezervoare, turnuri, canale etc.).

Cladiri

In functie de destinatie, cladirile se impart in mai multe categorii:

1. Cladiri civile

Mai jos va prezentam toate tipurile de constructii civile si cateva exemple pentru fiecare:

– de locuit: apartamente, hoteluri
– social-culturale: spitale, teatre, biblioteci, scoli, biserici
– administrative: tribunale, birouri
– pentru comert: banci, magazine
– pentru transporturi: autogari, gari
– cu destinatii speciale: funerare, militare

2. Cladiri industriale

Constructiile industriale sunt destinate productiei si cuprind ateliere, depozite, hale industriale, centrale energetice etc.

3. Cladiri agricole

Acestea sunt construite in scop agricol si cuprind grajduri, abatoare, hambare, mori etc.

Cladirile, in functie de deformabilitatea lor sub actiunea unor sarcini, pot avea trei tipuri de structuri:

  1. Structura rigida – structura de rezistenta alcatuita din pereti portanti din beton armat;
  2. Structura flexibila – formata din cadre de lemn, otel sau beton armat;
  3. Structura semi-flexibila – cladiri alcatuite din cadre de beton armat alaturi de pereti din beton armat sau pereti de umplutura din zidarie.

In functie de importanta, cladirile se impart in alte trei tipuri:

  1. Cladiri de importanta deosebita (spitale, gari, cinematografe, muzee)
  2. Cladiri de importanta medie (blocuri, cladiri administrative)
  3. Cladiri de importanta redusa (constructii provizorii)

Lucrari ingineresti

Cele mai importante lucrari din aceasta categorie sunt constructiile industriale, constructiile atat pentru transporturi terestre sau pe apa cat si cele pentru continuitatea transporturilor, constructiile hidrotehnice si cele pentru regularizarea cursurilor de apa.

Intrarea in legalitate securitatea la foc – Avizare PSI-Cerinta C.U.

Avizare si autorizare PSI (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor)

INFORMATII GENERALE COMPLETE

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „DEALUL SPIRII” BUCUREȘTI-ILFOV >http://isubif.ro/

Ultimele reglementari legislative / 2016 si normele metodologice de aplicare: ORDIN nr. 129 din 25 august 2016

LISTA cu DOCUMENTELELE NECESARE AVIZARII PSI
– extras din Certificatul de Urbanism –

1. Cerere tip (imaginea anexata) > 2 exemplare (valabila in ianuarie 2016)
– pentru persoane juridice: semnate de persoana autorizata sa reprezinte firma (administrator, director, imputernicit) si stampilata
– persoana care depune dosarul trebuie sa aiba imputernicire din partea firmei pentru depunerea documentatiei
– avizul se primeste de regula prin posta; daca doriti sa ridicati personal, trebuie sa aveti imputernicire din partea firmei pentru ridicarea avizului;
2. Certificatul de Urbanism > 2 exemplare (copie)
3. Titlul de proprietate asupra imobilului (teren / constructii)
4. CUI – in cazul persoanelor juridice sau copie a cartii de identitate / pasaportului proprietarului – in cazul persoanelor fizice
5. Proiect faza DTAC (arhitectura si instalatii) verificate de catre verificatori autorizati MLPTL:

ARHITECTURA (verificata de catre verificator cu atestat MLPTL pentru cerinta esentiala “securitate la incendiu”)
Parti scrise > 2 exemplare (originale):
– Scenariul la Foc
– Referatul verificatorului de proiect (PSI si arhitectura), copia legitimatiei verificatorului
– memoriu tehnic de arhitectura care cuprinde nota PSI si masurile de securitate la incendiu
Parti desenate
– plan de incadrare in zona pe suport cadastral scara 1: 2000 cu marcaj de culoare indicand pozitia terenului
– plan de amplasament scara 1: 500 pe suport cadastral cu amprenta cladirii, dimensiuni generale si regim de inaltime
– plan de situatie scara 1: 500 (1: 200, 1: 100, dupa caz), care sa cuprinda proiectia cladirii propuse / existente, regim de inaltime, distantele fata de limitele proprietatii, dar si fata de cladirile invecinate, destinatia cladirilor invecinate, cotarea cailor de acces si de circulatie in incinta (lungime, latime), nota PSI pe fiecare plansa.

INSTALATII
>>> memoriu DTAC cu masurile de securitate la incendiu, referat verificator cerinta “instalatii”, copia legitimatiei verificatorului, parti desenate faza DTAC (2 exemplare, cel putin unul sa fie original)

6. Opisul cu documentele depuse > 2 exemplare (se ia de la sediul de avizare sau sunati-ne ca sa vi-l trimitem pe mail)

Nu ne este clar daca se mai mentine cerinta de numerotare (mic) a fiecarei file, cu creionul in coltul din dreapta jos, incepand cu cifra 1.
Nu se percepe nici o taxa pentru eliberarea avizului.

MODIFICĂRILE ADUSE LEGII URBANISMULUI INTERZIC LEGALIZAREA CONSTRUCŢIILOR RIDICATE ILEGAL

Legea urbanismului a fost modificată, la începutul lunii februarie, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2011, publicată în Monitorul Oficial din 11 februarie 2011. Principala modificare este interzicerea intrării în legali­tate a clădirilor ridicate ilegal. Prevederea intră în vigoare de la 1 ianua­rie 2012. Astfel, pentru clădirile ridicate ilegal, singura soluţie rămâne demolarea. O altă prevedere importantă este eliminarea Planuri­lor Urbanis­tice Zonale care înainte se făceau, în majoritatea cazurilor, pe parcelă. Acest articol, ca şi celelalte modificări, vor intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.

“Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de cons­truire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire”, prevede articolul 56.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2011. Până acum nu era clar dacă investitorii care au construit ilegal pot intra în legalitate sau nu, legea prevăzând demolarea sau intrarea în legalitate.

La nici o lună după adoptarea Legii, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a introdus în legalitate un bloc construit ilegal pe bd. Primăverii, nr. 55. În 2005, Primăria Capitalei a autorizat, la această adresă, o construcţie de 4 etaje. Proprietarul a ridicat un bloc de 7 etaje.

Un alt imobil care aşteaptă să intre în legalitate este un imobil de 10 etaje de pe strada Aurel Vlaicu din sectorul 2. Primăria Sectorului 2 a emis, în aprilie 2008, autorizaţie de construire pentru un imobil de 6 etaje. Proprietarii, Busuioc Andrei Horia şi Cucu Victor, au construit un imobil de zece etaje, cu patru în plus față de cât prevedea autorizaţia, şi cu o amprentă la sol mai mare. Primăria sector 2 şi Asociaţia PRO_DO_MO s-au adresat instanţei, sesizând ilegalitatea. Judecătoria Sectorului 2 a constatat ilegalitatea pe 5 iulie 2010 şi a decis încadrarea construcţiei în parametrii prevăzuţi de autorizaţia de construire. Această clădire ar putea intra în legalitate, în loc să fie demolată.

Ordonanţa de Urgență nr. 7/2011 a adus modificări importante şi în traseul de aprobare a documentaţiilor de urbanism şi organizarea autorităților locale:

– PUZ-urile vor putea fi iniţiate de privaţi doar în următoarele situaţii: construirea de parcuri industriale, parcuri tehnologice, hipermagazine, parcuri comerciale, parcuri culturale, zone de producţie, zone de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi, infrastructură de transport, în situaţia extinderii intravilanului localităţii cu cel puţin 10.000 mp pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 mp pentru funcţiuni de servicii. Pentru aceste proiecte este nevoie şi de aviz de oportunitate. În rest, documentaţiile de urbanism vor fi iniţiate doar de municipalitate. Astfel, persoanele care au terenuri mici şi doresc să construiască mai mult decât prevede regulamentul local de urbanism nu vor mai putea face acest
lucru, decât dacă conving Primăria să modifice regulamentul pentru toată zona.

– s-a eliminat prevederea prin care investitorii care doreau modificarea indicatorilor urbanistici, prevăzuţi de regulamentele de urbanism, cu mai mult de 20 la sută, trebuia să obţină aviz de oportunitate.

– în cazul PUZ-urilor, avizul de urbanism, care în vechea lege se emitea primul, acum va fi emis ultimul. Întâi se vor emite avizele de specialitate de la Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Circulaţie etc. Pentru terenurile din zonele protejate, această prevedere simplifică procedura de avizare, deoarece avizul de urbanism era modificat întotdeauna de avizul de la Ministerul Culturii şi trebuia emis un nou aviz de urbanism.

– în maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive şi a raportului de specialitate, consiliul judeţean sau local are obligaţia să emită o hotărâre prin care aprobă sau respinge documentaţia de urbanism;

– Planurile Urbanistice Generale vor putea fi prelungite doar cu 3 ani, iar primarii trebuie să înceapă reactualizarea PUG-urilor cu 18 luni înainte de expirarea celor vechi. Până acum nu era stabilit niciun termen.