securitate incendiu autorizatii

Scenariul de securitate la incendiu

Scenariul de securitate la incendiu este documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele cheie care îl caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă. Prin intermediul lui sunt estimate condiţiile tehnice ce trebuie asigurate şi actiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu pentru a fi îndeplinită cerinţa esentială: “securitatea la incendiu”.

Securitatea la incendiu este o cerinţă esentiala în domeniul apărării împotriva incendiilor, a cărei obiectiv este reducerea riscului de incendiu. Acest obiectiv poate fi atins prin:

a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare şi executare a constructiilor;

b) echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;

c) organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;

d) asigurarea intervenţiei pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcţii, instalaţii şi amenajări, precum şi a altor forţe de salvare a persoanelor şi bunurilor.

Scenariu securitate incendiu cuprinde informaţii generale dar şi de detaliu cu privire la construcţie, instalaţiile care deservesc construcţia, destinaţia clădirii şi cum influenţează acest lucru securitatea la incendiu, amplasamentul acesteia, riscurile existente, etc…

Principalele capitole ale Scenariului de securitate la incendiu sunt:

  1. Caracteristicile construcţiei şi amenajării
  2. Riscul de incendiu
  3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu
  4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
  5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu
  6. Măsuri tehnico-organizatorice